Zaznacz stronę

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz dostawca, firma StarWind został uwzględniony w magicznym kwadracie Gartnera  dostawców infrastruktury hiperkonwergentnej, opublikowanym w listopadzie 2018 roku!

Kryteria zawarcia na wykresach Gartnera

Każdy dostawca, który chce zakwalifikować się w magicznym kwadrancie HCI, musi spełnić niżej wymienione kryteria.
 
 

Kryteria funkcjonalne

 
Kwalifikujący się dostawcy HCI muszą:
 • Zapewniać zintegrowany stock softwareowy, który obejmuje, ujednolicone zarządzanie, a także definiowane programowo obliczenia, pamięć masową i opcjonalnie, sieci.
 • Łączyć wirtualną maszynę i zasoby pamięciowe zdefiniowane programowo, działające na tych samych serwerach fizycznych co podstawowa metoda wdrażania.
 • Wirtualizować lokalną, wewnętrzną i bezpośrednio dostępną pamięć, zamiast współdzielonej, sieciowej pamięci masowej takiej jak SAN i/albo NAS.
 • Zapewniać mechanizm umożliwiający łączenie wewnętrznej, bezpośrednio podłączanej pamięci między serwerami do logicznej, abstrakcyjnej pamięci wirtualnej.
 • Opracować usługi zarządzania pamięcią i danymi zintegrowane w ofercie

Kryteria biznesowe

Kwalifikujący się dostawcy HCI muszą:
 • W przypadku każdego ocenianego produktu, przedstawić dowody na to, że co najmniej 100 klientów produkcyjnych osiągnęło przychód w każdym z co najmniej dwóch głównych regionów geograficznych (obu Ameryk, regionu EMEA oraz regionu Azji / Pacyfiku i Japonii) w ciągu 12 miesięcy kończących się 30 Czerwiec 2018.
 • Zapewnić pełne wsparcie na poziomie 1 (call center / service desk) i poziome 2 (eskalacja) bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawcy kontraktowego, aby ułatwić szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów. Wsparcie poziomu 3 (inżynieryjnego) można jednak dostarczać osobno w oparciu o partnerstwo inżynieryjne dostawców.
 • Dostarczyć rozwiązania, które spełniają wymagania użytkowników w co najmniej czterech przypadkach Use Case w “Zdolności krytyczne dla hiperkonwergencji infrastruktury”.
 • Dostarczyć produkt lub produkty, które mają być ocenione w badaniach w zakresie zdolności krytycznych, w ogólnej dostępności do 30 czerwca 2018 roku.

StarWind, jest twórcą oprogramowania wirtualizującego pamięć masową oraz dostawcą wykorzystujących je w rozwiązaniach infrastruktury hiperkonwergentnej HCI przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zdalnych oddziałów firm. Urządzenie StarWind HCA (Hyperconverged Appliance) zapewnia ciągłość działania dzięki zastosowaniu oprogramowania Starwind VSAN pozwalającego na pracę systemu 2-węzłowego, nawet przy awarii 1 węzła oraz 1 dysku w sprawnym węźle. W siedzibie firmy mogą znajdować się 2 węzły lub tylko 1, przy drugim węźle znajdującej się w chmurze.

Wszystkie awarie usuwane są bardzo szybko bez udziału personelu IT klienta, dzięki proaktywnemu wsparciu producenta, którym objęte jest każde urządzenie HCA.

Firma StarWind zapewnia konfigurację urządzenia, uczestniczy w migracji danych i integracji rozwiązania z infrastrukturą klienta. Wszystko to w standardowej cenie urządzenia HCA. Dzięki doświadczonemu zespołowi wsparcia firmy Starwind wszystkie problemy klienta, nie tylko te związane z samym urządzeniem HCA, są rozwiązywane bardzo szybko. Nawet jeśli wymaga to rozwiązywania problemów z działaniem aplikacji firm trzecich

 

Silne strony Starwind według Gartner

 • StarWind oferuje niedrogie rozwiązania HCI (minimum jeden węzeł), w tym niektóre darmowe usługi do instalacji i konfiguracji. Oferuje ProActive Support i pomoc w migracji. Zapewnia także bezpłatne licencje nie-do-odsprzedaży dla studentów.
 • Elastyczne konfiguracje pamięci masowej z wieloprotokołowym pakietem pamięci i obsługą wielu monitorów umożliwiają klientom integrację istniejącej infrastruktury lub innych rozwiązań HCI.
 • Klientom podoba się duża swoboda w wyborze konfiguracji, którą zapewnia StarWind.

Źródło: Gartner

Dowiedz się więcej o StarWind

Dowiedz się więcej o Alstor SDS