Zaznacz stronę

W październiku 2019 Proget wprowadza nową aktualizację swojego systemu poprawiającego bezpieczeństwo firmowych urządzeń mobilnych. Na platformie Proget 2.0 znajdą się dwie nowe rzeczy. Zarówno aktualizacja, jak i korzystanie z nowych funkcjonalności w systemie Proget 2.0, nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Co wprowadza aktualizacja?

ODŚWIEŻONY WYGLĄD PANELU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

Programiści Proget wprowadzili udoskonalenia wszystkich elementów wizualnych, a cały system przeszedł gruntowne odświeżenie. Głównym celem tych zmian była poprawa nawigacji po zalogowaniu się do konsoli, a także ułatwienie zarządzania Twoimi urządzeniami. Nowy layout Proget 2.0 sprawia, że obsługa systemu jest jeszcze bardziej przejrzysta i intuicyjna.

NOWA FUNKCJA MTP

Wykorzystując nową wersję Proget 2.0 masz pewność, że Twoje firmowe tablety i smartfony są jeszcze bardziej chronione. Wprowadzenie Profilu MTP (ang. Mobile Threat Prevention) umożliwia prekonfigurowanie reakcji na niechciane incydenty. To sprawia, że platforma jest w stanie samodzielnie reagować na nieautoryzowane zachowania, chroniąc tym samym zarówno same urządzenia, które stanowią firmową własność, jak również dane, które są na nich przechowywane. Taka funkcjonalność umożliwia admiratorom IT skupienie się na innych czynnościach, wymagających ich uwagi. Monitorowane zagrożenia można podzielić na 3 główne sekcje:

Ochrona urządzenia

Aplikacja Proget stale monitoruje urządzenie wyszukując potencjalnych zagrożeń. Niechciane incydenty mogą w znaczny sposób obniżyć poziom bezpieczeństwa firmowych danych. Czas reakcji od chwili wykrycia niebezpiecznego zdarzenia, do podjęcia konkretnych akcji jest znacznie krótszy, niż w przypadku „manualnego” kontrolowania i sprawdzania każdego niepożądanego działania przez inżynierów IT. Specjaliści ds. bezpieczeństwa sieci mogą zostać zaangażowani do innych czynności, które wymagają bardziej złożonych działań. Zestaw funkcji pozwala nie tylko wykryć incydent, ale również zareagować na niego w ściśle określony, wcześniej zdefiniowany sposób.

Bezpieczeństwo aplikacji

Nowy profil pozwala na wprowadzenie tzw. białej i czarnej listy aplikacji. To Ty decydujesz, które aplikacje mogą posiadać pełny dostęp do twoich urządzeń mobilnych, nadając im uprawnienia administracyjne. W Proget 2.0 będziesz w stanie ustalić, w jaki sposób system ma zareagować, w przypadku wykrycia aplikacji, która uzyska zbyt duże uprawnienia.

Analiza ruchu sieciowego

Proget 2.0 to również proaktywna ochrona przed atakami MITM (ang. Man-In-The-Middle). Platforma umożliwia m.in. konfigurację, która zapewni ochronę przed niebezpiecznymi sieciami Wi-Fi. Dzięki tej funkcjonalności, dostępnej w nowej wersji systemu Proget, jesteś w stanie zapewnić ochronę Twoich urządzeń mobilnych, przed sieciami, które będą próbowały podszyć się pod firmową sieć bezprzewodową.

Jak nowe funkcje Proget 2.0 działają w praktyce?

Urządzenia są objęte ciągłą ochroną w czasie rzeczywistym, niezależnie od połączenia z internetem. Administrator wybiera w profilu MTP, co ma być monitorowane oraz reakcję na wykrycie incydentu. Aplikacja Proget powiadomi administratora oraz użytkownika o wykrytym naruszeniu, a także zareaguje w sposób ściśle określony przez administratora. Taka metoda działania wspiera ochronę przez zagrożeniami, zarówno firmowe dane jak również same urządzenia wykorzystywane przez pracowników danego przedsiębiorstwa.

Wymagania: serwer oraz aplikacja mobilna w wersjach 2.0 lub nowszych, Android 7.0 lub nowszy.

Nowa funkcja w systemie Proget 2.0 jest udostępniana bez żadnych dodatkowych opłat.

Zapytaj o rozwiązania Proget naszego specjalistę:

Jerzy Adamiak

Product Manager
tel. +48 (22) 510 24 68
j.adamiak@alstorsds.pl