Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Oprogramowanie do backupu i archiwizacji

Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Dane przechowywane na nośnikach dyskowych muszą być zabezpieczane poprzez codzienne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Kopia taka powinna być przechowywana na bezpiecznym nośniku, dającym gwarancję poprawnego odtworzenia danych.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania oparte na ujednoliconej architekturze, przeznaczone zarówno dla środowisk fizycznych jak i wirtualnych. Od konkurencyjnych rozwiązań ochrony danych odróżnia je łatwość obsługi, różnorodność zastosowań oraz bogaty zestaw funkcji gwarantujących pewność odtworzenia danych. Wśród funkcji oferowanych w ramach tych rozwiązań znajdują się:

  • Jednolita konsola do zarządzania ochroną danych;
  • Globalna deduplikacja;
  • Elastyczne, wszechstronne plany ochrony i zapewnienia wysokiej dostępności danych;
  • Tworzenie kopii zapasowych bez wykorzystywania agentów dla środowisk VMware i Hyper-V (wirtualne maszyny Windows i Linux);
  • Obsługa systemów fizycznych (Windows, Linux, Unix);
  • Wbudowana replikacja i wysoka dostępność;
  • Migracja obrazów dysku na nośniki taśmowe z możliwością granularnego odtwarzania danych z dysku lub nośnika taśmowego;
  • Przechowywanie kopii w siedzibie firmy, w zdalnej lokalizacji lub w chmurze.

Rozwiązania te stworzono w oparciu o dojrzałą, sprawdzoną technologię. Łączą w sobie funkcje backupu, replikacji, globalnej deduplikacji oraz wysokiej dostępności. Są proste w użyciu i nie wymagają kosztownej, profesjonalnej obsługi na żadnym etapie, zaczynając od stacji roboczej aż po kopie archiwalne w zdalnej lokalizacji.

Dzięki nim firmy mogą zoptymalizować swoje zasoby oraz osiągnąć założone wskaźniki RPO i RTO, określające czas i punkt odtwarzania danych. Połączenie różnych technologii ochrony danych w jednym rozwiązaniu zwiększa jego elastyczność i pozwala stworzyć optymalną strategię ochrony danych dopasowaną do konkretnych potrzeb. Ujednolicona konsola umożliwia zarządzanie i wdrożenie w wielu różnych lokalizacjach, a także tworzenie kopii zapasowych wirtualnych maszyn VMware i Hyper-V bez użycia agentów, obsługę maszyn fizycznych Windows i Linux oraz migrację taśmową obrazów dysków. Tradycyjne, nadmiernie skomplikowane polityki backupu zastąpiono nowoczesnymi planami ochrony danych opartymi na zadaniach i integracją z hiperwizorami, całkowicie automatyzując złożone, powtarzalne zadania.

W ofercie posiadamy także rozwiązani archiwizacyjne, pozwalające na długoterminowe przechowywanie danych archiwalnych na nośnikach dyskowych oraz wymiennych nośnikach taśmowych i optycznych. Przenoszenie danych z podstawowej dyskowej pamięci masowej na nośniki archiwalne może odbywać się na podstawie reguł, takich jak czas utworzenia pliku, jego odczytu, rozmiaru a także wielu innych. Pozwala to na zbudowanie polityki archiwizacyjnej prowadzącej w rezultacie do znacznego zmniejszenia wykorzystania podstawowej pamięci masowej.

Ta grupa produktów opiera się na rozwiązaniach firm:

CommVault | Point

Osoby kontaktowe:

Jerzy Adamiak

Product Manager
tel. +48 (22) 510 24 68
j.adamiak@alstor.com.pl

Marcin Cichecki

Business Unit Director
tel. +48 (22) 510 24 36
m.cichecki@alstor.com.pl