Zaznacz stronę

Scale Computing – Integracja pamięci masowej, serwerów oraz oprogramowania do wirtualizacji

Scale Computing integruje pamięć masową, serwery oraz oprogramowanie wirtualizacyjne, w jednym skalowalnym i łatwym w zarządzaniu urządzeniu. Rozwiązanie korzysta ze standardowych komponentów i może być zainstalowane w niecałą godzinę. Może być także uaktualniane i rozbudowywane nie powodując przy tym przerw w działaniu. Wysoka dostępność zapewnia pracę w przypadku awarii serwerów lub dowolnego ich komponentu, a zunifikowane, oparte o sieć WWW zarządzanie pozwala na zdalne zarządzanie nawet setką lokalizacji.

Unikalnym składnikiem rozwiązania Scale Computing jest opatentowane oprogramowanie HyperCore. Jest ono wstępnie zainstalowane na każdym węźle HC3, gotowe do uruchomienia bezpośrednio po rozpakowaniu, dostrojone dla każdego typu węzła HC3, bez potrzeby korzystania z dodatkowych licencji lub instalacji dodatkowego oprogramowania. HyperCore w sposób ciągły monitoruje wszystkie maszyny wirtualne, oprogramowanie oraz elementy sprzętowe, aby wykryć i automatycznie zareagować na typowe zdarzenia infrastruktury, zachować dostępność aplikacji i uprościć zarządzanie centrum danych.

Architektura rozwiązania Scale Computing HC3 oraz HyperCore została zaprojektowana w celu dostarczenia wysokiej dostępności usług pamięci masowej  zachowując jednocześnie prostotę działania, dzięki wysoce inteligentnej programowej automatyzacji i uproszczeniu architektury. HyperCore dokłada inteligencję i automatyzację do warstwy programowej. Został zaprojektowany w celu wykorzystania standardowych, łatwo wymienialnych komponentów sprzętowych, włączając w to możliwości wirtualizacje architektury współczesnych procesorów. Stworzenie pojedynczego zunifikowanego i redundantnego systemu klastra tych wszystkich elementów, pozwoliło uzyskać elastyczne i kompletne rozwiązanie „centrum danych w pudełku”, które działa jako redundantna „chmura prywatna”. Dodatkowe węzły są automatycznie dołączane do klastra, a elementy które mogą ulec lub już uległy awarii są łatwo wymieniane, nie powodując przy tym przerw w pracy.

Wirtualizacja serwerów

 • Zintegrowany, niewymagający dodatkowych licencji hiperwizor oparty na sprawdzonej technologii typu „open source”.
 • Zintegrowane zarządzanie, z opatentowanym oprogramowaniem HyperCore.
 • Migracja na żywo maszyn wirtualnych.
 • Replikacja pomiędzy klastrami.
 • Łatwa migracja do HC3 ze środowisk fizycznych i wirtualnych.

  Zintegrowane zarządzanie

 • Interfejs zarządzania wykorzystujący WWW.
 • Dostęp przez przeglądarkę do konsoli maszyny wirtualnej.
 • Brak oddzielnego serwera zarządzającego.
 • Automatyczna naprawa wraz z przełączaniem maszyn wirtualnych.
 • Uaktualnienia i poprawki nie powodujące przerw w pracy.

  Pamięć masowa

 • Definiowany programowo hybrydowy system pamięci masowej.
 • Wysokoobrotowe dyski tradycyjne, z opcjonalną warstwą pamięci SSD.
 • Uproszczona ścieżka bezpośredniego, blokowego dostępu do danych.
 • Rozrzucanie bloków danych w całym klastrze, z redundantnym zapisem danych.
 • Thin provisioning, kopie migawkowe i klonowanie.

  Elastyczna skalowalność

 • Standardowy sprzęt serwerowy.
 • Zdalne wsparcie.
 • Możliwości mieszania, po początkowym uruchomieniu węzłów klastra, o różnej wielkości pamięci dyskowej, pamięci RAM i procesorów.
 • Konfiguracje rozwiązań zoptymalizowane dla sprzętu o różnej wielkości i możliwościach.