Zaznacz stronę

Obecnie odnotowuje się znaczące przyspieszenie digitalizacji przedsiębiorstw, zarówno dużych i rozproszonych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Taka cyfrowa transformacja oznacza wzrost ilości przetwarzanych danych na brzegu sieci (EDGE).

Głównym bodźcem do niemalże natychmiastowego przestawienia się przedsiębiorstw na tak zwaną pracę zdalną (online) jest niewątpliwie pandemia COVID-19. Praca w trybie „home office” spowodowała, że najbardziej strategicznym miejscem całej infrastruktury IT w firmach stały się zarówno małe serwerownie jak i potężne centra danych. W dobie kryzysu, Data Center (niezależnie od swoich rozmiarów) warunkują prawidłowe i sprawne funkcjonowanie ludzi oraz przedsiębiorstw. W 2021 roku ich znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ infrastruktura przesyłania danych, odpowiedzialna za dostęp do informacyjnego ekosystemu, stanie się równie ważna jak media gwarantujące dostawy prądu, wody czy gazu. Według ekspertów Vertiv, globalnego dostawcy krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową firm, będzie to jeden z głównych trendów dotyczących centrów danych w 2021 r.

Data Center od dawna gwarantują wysoki poziom dostępności, jednakże regularny wzrost oczekiwań w tym zakresie będzie widoczny w dwóch głównych obszarach. Pierwszym z nich jest zwiększenie się liczby użytkowników. Gwarantowanego dostępu do aplikacji online będą oczekiwać także mieszkańcy obszarów wiejskich, oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Wzrost zarówno liczby użytkowników, jak i ich oczekiwań wywierać będą dużą presję na operatorów serwerowni i centrów danych, aby zapewniali nieprzerwaną łączność, nawet na brzegu swoich sieci. Drugim obszarem będzie zanikanie rozróżnienia pomiędzy posiadaniem łączności a czasem jej dostępności. Powszechne będzie oczekiwanie gwarantowanego, bezpiecznego połączenia w coraz bardziej rozproszonych sieciach hybrydowych w takim samym stopniu, jaki dotyczy nieprzerwanej pracy wewnętrznej infrastruktury centrów danych.

Od pewnego czasu od centrów danych oczekuje się gwarancji dostępności usługi podobnej jak w przypadku infrastruktury jednostek użyteczności publicznej. Natomiast pandemia skrystalizowała potrzebę zdefiniowania i wdrożenia oficjalnych reguł dostępności tych usług. Te gwarancje nie mają dotyczyć tylko pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie, z domu. Tu chodzi o wspieranie cyfrowej gospodarki w jej najbardziej krytycznych obszarach, jako że w większym stopniu polegamy obecnie na telemedycynie, handlu elektronicznym, narzędziach do globalnej komunikacji i środkach masowego przekazu.

Gary Niederpruem

dyrektor ds. strategii i rozwoju, Vertiv

Pandemia skutecznie wpłynęła na wzrost poziomu ucyfrowienia przedsiębiorstw, a branża IT szykuje się obecnie na czasy, gdy będziemy mogli zacząć wycofywać się z globalnego przestoju gospodarki. W tym kontekście eksperci firmy Vertiv zidentyfikowali kilka pojawiających się trendów, na które warto zwrócić uwagę w 2021 r. Są to:

  • przyspieszona digitalizacja,
  • przenoszenie funkcji dużych centrów danych do mniejszych jednostek i na brzeg sieci,
  • pojawiające się zagadnienia związane z efektywnością energetyczną (w kontekście sieci 5G),
  • zrównoważony rozwój IT.
Poznaj szczegółową analizę ekspertów Vertiv dot. trendów dla Centrów Danych na rok 2021:
Więcej o firmie Vertiv: