Zaznacz stronę
Firma Inspur udowodniła, że możliwe jest wdrożenie 10 tysięcy serwerów w zaledwie w 8 godzin. Takie przedsięwzięcie miało miejsce w centrum danych chińskiego giganta, firmy Baidu. Inspur dostarczył najnowszą serię gotowych do użycia rozwiązań serwerowych rack do Data Center tego przedsiębiorstwa. Każdy serwer (łącznie 10 000 węzłów) był wdrażany w zaledwie 2,88 sekundy. Innowacyjny sposób wdrożenia jest dwudziestokrotnie efektywniejszy niż dostarczanie tradycyjnych serwerów.

Każdego dnia liczba użytkowników branży internetowej rośnie. To stymuluje nieustanne dążenie firm IT do modernizacji swojego zaplecza informatycznego, swojej infrastruktury technicznej. Podobnie jest w przypadku Baidu. Data Center tej firmy zostało wybudowane w minionym roku, jednakże od tego czasu usługa Baidu Cloud wzrosła trzykrotnie pod względem liczby użytkowników i partnerów, pięciokrotnie pod względem ruchu oraz czterokrotnie biorąc pod uwagę przychody.

Dzięki zastosowaniu takich technologii jak przetwarzanie w chmurze, wzmocnienie łańcucha dostaw w centrach danych oraz poprawę efektywności wdrażania rozwiązań serwerowych, przedsiębiorstwa IT mają możliwość bycia bardziej elastycznymi i konkurencyjnymi w branży internetowej. Główną cechą rynku internetowego jest szybkość, zarówno wdrażania innowacyjnych rozwiązań jak i reagowania na zapotrzebowanie.

Co wpłynęło na sukces firmy Inspur podczas wdrożenia?

Szybkie tempo wprowadzania rozwiązań marki Inspur jest efektem stałego udoskonalania procesów, wdrażania unikalnych rozwiązań technologicznych oraz wieloletniego partnerstwa z Baidu.

W 2012 roku oba podmioty (Inspur i Baidu) przy użyciu wspólnych zasobów, rozpoczęły kooperację związaną z pracami nad serwerami rack. Celem tego przedsięwzięcia było zastąpienie tradycyjnych serwerów oraz zwiększenie możliwości obliczeniowych z jednego serwera do 10-40 partii węzłów.

Od chwili rozpoczęcia współpracy z Baidu, Inspur doskonalił swój model dostarczania serwerów do centrum danych (do L11 – integracja na poziomie szafy). W efekcie tych prac osiągnięto 20 krotne zwiększenie efektywność dostaw. Ponadto etapy takie jak montaż, uruchomienie czy okablowanie serwera rack, Inspur przeniósł na swoją linię produkcyjną, zamiast wykonywać te czynności w miejscu docelowym (w centrum danych klienta). Taka zmiana w łańcuchu dostaw bezpośrednio przyczyniła się na przyspieszenie wdrożenia.

Szybkość dostaw firmy Inspur wynika z optymalizacji każdego etapu łańcucha dostaw: innowacji technologicznych, produkcji, transportu i zapewnienia jakości. Po latach wdrażania udoskonaleń, Inspur stał się pionierem w sprzedaży, który uzyskał spersonalizowaną produkcję serwerów na dużą skalę, przy jednoczesnym skróceniu czasu dostawy. Obecnie Inspur może zrealizować większość zamówień w ciągu 1 tygodnia, a czas dostawy dużych zamówień (jak w opisywanym przypadku) nie przekracza 2 tygodni.

Warto zaznaczyć, że marka Inspur stosuje filozofię „joint design manufacturing (JDM)”, która również jest motorem napędowym zmian w łańcuchu dostaw tego producenta.

Dowiedz się więcej o Inspur

Dowiedz się więcej o Alstor SDS