Zaznacz stronę

Specjaliści i inżynierowie współpracujący z przedsiębiorstwem Vertiv przewidują, że w 2019 roku na rynku IT, na potrzeby Internetu rzeczy oraz sieci 5G, pojawią się samonaprawialne i samowystarczalne rozwiązania brzegowe.

Sieciowe rozwiązania brzegowe w dalszym ciągu stanowią silny „motor napędowy” innowacji dotyczących centrów przetwarzania danych. Obecne działania skupiają się w głównej mierze na rozwoju sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), służącemu uproszczeniu działania centrów danych, umożliwieniu zdalnego zarządzania oraz zniwelowaniu ewentualnych braków w umiejętnościach pracowników-operatorów data centers.

„Dzisiejsze rozwiązania brzegowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu centrów danych oraz monitorowaniu sieci, a także w dostarczaniu istotnych usług konsumenckich. (…) To fundamentalna zmiana sposobu myślenia o przetwarzaniu i zarządzaniu danymi. Nie jest więc zaskoczeniem, że działania w obszarze centrów danych w 2019 roku będą skupiać się bezpośrednio na innowacjach na brzegu sieci”.

Rob Johnson

Chief Executive Officer (CEO), Vertiv

Przedsiębiorstwo Vertiv wskazuje pięć najważniejszych trendów branży centrów danych na rok 2019:

1. Uproszczenie rozwiązań brzegowych

Samowystarczalny, prostszy oraz inteligentniejszy brzeg sieci to wynik ogólnych trendów panujących w branży IT, takich jak Internet of Things (Internet Rzeczy) oraz zbliżające się wprowadzenie sieci piątej generacji (5G). Takie cechy brzegu sieci sprawią, że przetwarzanie danych stanie się wydajniejsze, a czas oczekiwania przez użytkownika końcowego będzie znacząco krótszy.

Obecnie dla wielu przedsiębiorstw rozwiązania brzegowe są kluczowym elementem w stosowanych infrastrukturach sieci. Systemy inteligentnej infrastruktury wykorzystujące analitykę danych opartą na obliczeniach w chmurze, umożliwiające tzw. uczenie maszynowe, zmieniają w fundamentalny sposób postrzeganie usług brzegowych i przetwarzania na krawędzi sieci. Konsekwencją tego, będzie powstanie bardziej niezawodnego i wydajnego brzegu sieci o podwyższonych możliwościach zasobów i samonaprawy.

2. Rewolucja wśród kadry pracowniczej

Zjawisko przechodzenia na emeryturę wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników (pracowników wiedzy) oraz programy szkoleniowe, które nie nadążają za dynamicznym rozwojem centrów danych i rozwiązań brzegowych przyczyniają się do powstawania problemów i luk kadrowych w centrach danych na całym świecie. Taka sytuacja zainicjuje w 2019 roku podjęcie dodatkowych kroków niwelujących wyżej wskazane problemy kadrowe.

Przedsiębiorstwa zaczną zmieniać formę zatrudniania pracowników w centrach danych, przechodząc od tradycyjnych programów treningowych (szkoleniowych) do bardziej elastycznych, ukierunkowanych na konkretne umiejętności i predyspozycje, uwzględniających tematykę rozwiązań brzegowych. Organizacje będą skłonne zwiększać liczbę szkoleń wewnętrznych. Ponadto przedsiębiorcy coraz częściej będą wykorzystywać inteligentne systemy oraz uczenie maszynowe, w celu uproszczenia działalności operacyjnej, zachowania wiedzy instytucjonalnej oraz osiągnięcia bardziej przewidywalnej i wydajniejszej obsługi serwisowej.

„W tym szybko rozwijającym się sektorze, opartym na nowoczesnych technologiach, oczywiste jest, iż niedobór utalentowanych pracowników o konkretnych umiejętnościach to jedno z nieuchronnych wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą pomogą sprostać temu niedoborowi. Jednak konieczne jest, aby zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, kładziono nacisk na rozwój kluczowych umiejętności, które pozwolą stawić czoła przyszłym rewolucyjnym zmianom”.

Giordano Albertazzi

Prezes firmy Vertiv w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Vertiv

3. Inteligentniejsze i bardziej wydajne systemy UPS

Innowacyjne rozwiązania dla branży akumulatorów umożliwią wprowadzenie na szeroką skalę systemów zasilania awaryjnego UPS, które będą cechowały się zaawansowanymi możliwościami interakcji z siecią energetyczną. W najbliższym czasie uwidoczni się to w zarządzaniu obciążeniami oraz w wyrównywaniu tzw. zapotrzebowania szczytowego. W konsekwencji przedsiębiorstwa będą w stanie wykorzystywać część energii zmagazynowanej w systemach UPS, w celu ułatwienia pracy sieci energetycznej. Od dawna statyczne magazynowanie energii postrzegane jest jako potencjalne źródło przychodów, a perspektywa jego powszechnego zastosowania jest niemalże na wyciągnięcie ręki.

4. Dążenie do normalizacji

Centra danych, nadal wymagają kompleksowego podejścia do projektowania i trudno oczekiwać pełnej standaryzacji sprzętu, nawet w czasach modularnych i prefabrykowanych rozwiązań. Na znaczeniu przybierają dwa obszary:

  • standaryzacja elementów wyposażenia, oraz
  • normalizacja konstrukcji centrów danych.

Ten drugi obszar przejawia się w stosowaniu jednolitej architektury i spójnych typów urządzeń, uwzględniając różnice regionalne, w celu zachowania prostych systemów i minimalizacji kosztów. W obu przypadkach celem jest redukcja kosztów wyposażenia, skrócenie terminów dostawy i wdrożenia, a także uproszczenie obsługi serwisowej czy konserwacji.

5. Procesory o wysokiej mocy obliczeniowej i zaawansowane systemy chłodzenia

Rosnące zapotrzebowanie na procesory o dużej mocy obliczeniowej, wykorzystywane do obsługi zaawansowanych aplikacji, takich jak rozpoznawanie twarzy czy skomplikowana analityka obszernych danych, bezpośrednio przekłada się na rozwój innowacji w obszarze klimatyzacji precyzyjnej. Bezpośrednie chłodzenie mikroukładów cieczą (poprzez zanurzenie procesora, a także innych komponentów w płynnej substancji) w celu rozpraszania ciepła, staje się realnym rozwiązaniem. Choć jest ono najczęściej wykorzystywane w chłodzeniu wysokowydajnej architektury obliczeniowej, korzyści z jego wykorzystywania m.in. lepsza wydajność serwerów, większa efektywność przy wysokich gęstościach oraz niższe koszty chłodzenia, uzasadniają zainteresowanie tą technologią. Innym obszarem innowacji w dziedzinie klimatyzacji precyzyjnej jest ekstremalne chłodzenie bezwodne. W ostatnim czasie zyskuje ono na popularności, jako alternatywa dla tradycyjnego chłodzenia z wykorzystaniem wody lodowej.

Artykuł powstał na podstawie materiałów publikowanych na stronie internetowej firmy Vertiv:
Więcej o firmie Vertiv: